Zarządzanie nieruchomościami

W ramach oferty zarządzania oferujemy:

obsługę prawną opierająca się na wykwalifikowanej kadrze zarządzającej i wieloletniemu doświadczeniu w sprawach dotyczących prawa;

obsługę techniczną nieruchomości (współpracujemy ze specjalistami, wybieranie wykonawców robót remontowych w oparciu o przyjęte procedury);

prowadzenie oraz nadzór remontów z udziałem inspektorów z uprawnieniami budowlanymi;

sprawdzenie prawidłowości stanu technicznego i prawnego nieruchomości, weryfikacja umów z dostawcami;

prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeniowej;

reprezentacja Wspólnoty przed sądem, urzędami i instytucjami publicznymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw;

zapewnienie dostaw mediów;

zapewnienie obowiązkowych kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym;

prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami prawa;

organizacja bieżącej konserwacji i drobnych napraw elementów nieruchomości;

kontakt ze służbami miejskimi i porządkowymi;

zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacenie podatków i innych opłat publicznoprawnych.